Seuratoiminta

Seurat ovat rauhanyhdistyksen pääasiallinen toimintamuoto. Ne ovat kaikille avoimia tilaisuuksia. Seuroja järjestetään toimitalolla sunnuntaisin klo 16.00 tai klo 13.00 ohjelman mukaisesti.

Päiväkerho

Päiväkerhoja järjestetään lapsille keskiviikkoisin. Päiväkerhossa askarrellaan ja kerrotaan lapsille Raamatun kertomuksia.

Pyhäkoulu

Pyhäkoulut pidetään pääsääntöisesti kodeissa sunnuntaisin klo 12. Pateniemen rauhanyhdistyksen pyhäkoulut on jaettu neljään alueeseen; Pateniemi, Kuivasranta, Aaltokangas ja Ritaharju. Kaikille yhteisiä yhteispyhäkouluja pidetään toimitalolla ohjelman mukaisesti noin kerran kuukaudessa.

Keväisin järjestetään pyhäkoululaisten ja perheiden yhteinen kevätretki jonnekin lähialueelle.

Raamattuluokka

Raamattuluokkatoiminnan tavoitteena on lisätä ja syventää nuorten tietoutta raamatusta. Toiminnalla pyritään tukemaan ja vahvistamaan kunkin nuoren omakohtaista uskoa ja antamaan voimia uskon pitämiseen. Tavoitteena on myös koota uskovaisia nuoria yhteen tutustumaan toisiinsa ja samalla kiinnittymään oman kotisiionin toimintaan ja Jumalan valtakuntaan.

Raamattuluokat pidetään pääsääntöisesti kodeissa perjantaisin klo 18.00. Raamattuluokkaryhmät on jaettu neljään ryhmään; 4. luokkalaiset, 5. luokkalaiset, 6. luokkalaiset ja 7. luokkalaiset.

Aikuistenkerho

Aikuistenkerho on syys- ja kevätkausien toimintaa yhdistyksen väelle, jolla on aikaa ja mahdollisuus kokoontua kahvittelun ja yhdessäolon merkeissä hartaus- ja kerhotuokioon arkiviikollakin. Kaikki, joille ajat sopivat ovat tervetulleita.

Kerho kokoontuu normaalisti kerran kuukaudessa, kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. Useinmiten yhdistyksellä, mutta kokoontumisia on myös joskus kesämökki- tai muunlaisten retkikohteiden puitteissa.

Perhe- ja diakoniatoiminta

Toimikunta suunnittelee ja järjestää yhdistyksen alueella tehtävän diakoniatyön. Jumalansanan kuuloon pääseminen ja vastuu huolehtia lähimmäisestä ovat edelleen keskeisessä asemassa diakoniatyössä. Toimikunta kehittää toimintaa, joka tukee ja vahvistaa perheiden arjessa jaksamista.